Privacybeleid

Privacyverklaring

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Onderstaande zaken komen tevens voort uit de regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden onder andere je naam en (e-mail)adres opgeslagen. De gegevens komen direct bij ons binnen en worden tevens opgeslagen op de mailserver van onze hostingpartij. Die gegevens geven we in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waar jij specifiek om hebt gevraagd, dus wanneer je een bestelling bij ons doet, wanneer je jouw gegevens aanpast of voor een verzending geven we het door aan het transportbedrijf.

Wij maken geen gebruik van zogeheten Bijzondere Persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij verwerken drie soorten gegevens: identiteits-, betalings- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Identiteitsgegevens verwerken wij voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals het verwerken van jouw bestelling (administratief), de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres (administratief), eventueel het kunnen doen van, eventueel gepersonaliseerde, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel).

Hieronder vindt je een overzicht van de identiteitsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Eventueel bedrijfsnaam
Land
Staat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonmummer
Emailadres
Eventueel ander bezorgadres

De bestelgegevens gebruiken we om jouw bestelling te verwerken en het pakket zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je e-mailadres kan hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets aan de hand is met het pakket. Het e-mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wanneer je jezelf registreert voor de nieuwsbrief kan je e-mailadres wel gebruikt worden voor marketingdoeleinden, maar alleen voor ons bedrijf. Wanneer je jezelf voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via een link in de nieuwsbrief. Jouw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

Betalingsgegevens verwerken wij voor administratieve doeleinden zoals de betaling van je bestelling. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen de betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, kunnen cookies worden gebruikt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door je zijn verwijderd, wordt er een melding getoond (cookie-akkoordverklaring of cookie consent) waarin je wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geeft je ons toestemming om, afhankelijk van de gekozen instellingen, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de cookie-akkoordverklaring en deze privacyverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de Google Analytics gebruikt.

Bewaarperiode

Je gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. In principe worden je gegevens opgeslagen tot je zelf actie onderneemt.

Verwerkers die jou gegevens ontvangen

De persoonsgegevens die wij ontvangen worden tevens verwerkt door en opgeslagen op de servers van de onderstaande bedrijven:

-Bedrijven voor hosting website en email
-Mailchimp (nieuwsbrief)
-Google (analytische gebruikersgegevens)

In de noodzakelijke gevallen zijn hiervoor verwerkersovereenkomsten vastgelegd. In het geval van Mailchimp en Google kan dit betekenen dat je data buiten de EU zal worden opgeslagen. Beide partijen zijn hiervoor via het EU-US Privacy Shield gecertificeerd.

RECHTEN

Je hebt het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op het indienen van een klacht via de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op overdracht en het recht op het stoppen met het gebruik van gegevens. Hiervoor kun je via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Het gebruik maken van deze rechten kan uitsluitend via e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software van ons en van de eerder genoemde verwerkers. De apparaten die wij gebruiken om je gegevens te openen zijn elk zelf ook beveiligd met beveiligingssoftware, een wachtwoord en / of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Ons bestelproces, onze contactformulieren en de online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met een beveiligde SSL-verbinding, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de desbetreffende pagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen. Wij verstrekken je gegevens enkel aan de maatschappij die het betalingsverkeer faciliteert. Hiernaast verstrekken wij je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen gebruikt.

Datalekken waarbij de persoonsgegevens gevaar lopen, worden, indien mogelijk binnen 72 uur, gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lukt dat niet, dan zal een verklaring gegeven worden voor de vertraging. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe mogelijke negatieve gevolgen beperkt kunnen worden, moeten gemeld worden aan de betrokkene(n) en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

OVERIG

Onze website(s) kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van ons met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons. Wij kunnen tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Aan deze content kunnen geen rechten worden ontleend.

CONTACTGEGEVENS

R A D I J S | conceptstore
Laarstraat 20 – 7201 CE Zutphen
KVK 09115164